A Program

Az Interreg VI-A IPA Magyarország – Szerbia Program az Európai Unió 2021–2027 időszakára vonatkozó pénzügyi keretrendszerének az Előcsatlakozási Támogatási Eszközbe (IPA) tartozó egyik kezdeményezése. A Program fő célja, hogy elősegítse és támogassa a harmónikus határon átnyúló fejlődést a régióban.

A program áttekintése

Ismerkedjenek meg a program jogi hátterével, területi lefedettségével, fő prioritásaival és célkitűzéseivel, a jogosultsági szabályaival és irányítási struktúrájával.

Háttér és áttekintés

Az Interreg VI-A IPA Magyarország- Szerbia Program az Európai Unió 2021-2027-es pénzügyi keretrendszerében, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) segítségével megvalósuló kezdeményezés.

A Bizottság 2021/1529/EU végrehajtási rendelete (IPA III végrehajtási rendelet) által létrehozott és az Európai Parlament 2021/1059/EK (Interreg) rendeletének megfelelően végrehajtott előcsatlakozási támogatási eszköz pénzügyi forrásként szolgál, mind a tagjelölt (köztük a Szerb Köztársaság), mind a potenciális tagjelölt országok számára. Az IPA öt szakpolitikai területet érint, ezek egyike a „regionális és területi együttműködés” (beleértve a határokon átnyúló együttműködést).

A Program fő célja a régió harmonikus határon átnyúló fejlődésének elősegítése és ösztönzése. Ezt megvalósítandó társfinanszírozással segítik a helyi nonprofit szervezetek kiváló ötleteinek megvalósítását.
Magyarország és a Szerb Köztársaság közös struktúrában működik együtt, mind az irányítás, a döntéshozatal és a  pénzügyi források tekintetében. 
A Program prioritásai és célkitűzései (melyeket a résztvevő partnerországok választottak ki a 
 2021/1058 rendelet 3. cikkében és a 2021/1059 (Interreg) rendelet 14. cikkében található szakpolitikai célkitűzések és egyedi célkitűzések listájáról), valamint a fő végrehajtási módozatai is közösen kerültek kidolgozásra, melyeket az Európai Bizottság 2022. október 14-i C(2022) 7444 határozatával jóváhagyott.
Ez a program az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg.

A programterület

A programterület a következő NUTS III szintű (vagy azzal egyenértékű) régiókat foglalja magában a két országban:

Magyar megyék
HU331 Bács-Kiskun vármegye
HU333 Csongrád-Csanád vármegye

Szerb körzetek
RS121 Nyugat-bácskai körzet
RS125 Észak-bácskai körzet
RS123 Dél-bácskai körzet
RS124 Észak-bánsági körzet
RS126 Közép-bánsági körzet
RS122 Dél-bánsági körzet
RS127 Szerémségi körzet

Prioritások és célkitűzések

A prioritások és a programcélok áttekintése és lebontása:

1. prioritás: Egy zöldebb régió
Egy zöldebb, alacsony szén-dioxid-kibocsátású átalakulás egy nettó nulla szén-dioxid-kibocsátású gazdaság és reziliens Európa irányába a tiszta és igazságos energetikai átmenet, a zöld és kék beruházások, a körforgásos gazdaság, az éghajlatváltozás enyhítése és az ahhoz való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és -kezelés, valamint a fenntartható városi mobilitás előmozdításával.

 • 1.1. sz. célkitűzés: Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatmegelőzés (2.4. egyedi célkitűzés)
  -   1. sz. Intézkedés típus - A határon átnyúló kockázatmegelőzési és katasztrófavédelmi rendszerek közös kialakítása, koordinálása és fejlesztése
  -   2. sz. Intézkedés típus - Közös fellépés az éghajlatváltozás hatásainak csökkentése érdekében, az éghajlatváltozás miatt bekövetkező természeti jelenségek kezelésével
  -   3. sz. Intézkedéstípus - Közös figyelemfelkeltő és ismeretterjesztő tevékenységek az éghajlatváltozás okairól, következményeiről és a negatív hatásokat csökkentő intézkedések lehetséges alkalmazásáról
 • 1.2. sz. célkitűzés: Biológiai sokféleség és a szennyezés csökkentése (2.7. egyedi célkitűzés)
  -   1. sz. Intézkedés típus - A határon átnyúló szennyezési források meghatározását és megszüntetését célzó közös tevékenységek
  -   2. sz. Intézkedés típus - A természeti területek fenntartható fejlődését biztosító közös kezdeményezések
  -   3. sz. Intézkedés típus - Közös figyelemfelkeltő és ismeretterjesztő tevékenységek a határ menti régió környezetvédelmi és természetvédelmi témáiban

2. prioritás: Az emberi és kulturális értékek fejlesztése
Szociálisabb Európa – Egy szociálisabb és befogadóbb Európa megteremtése a szociális jogok európai pillérének végrehajtásával

 • 2.1. sz. célkitűzés: Oktatás és egész életen át tartó tanulás (4.2. egyedi célkitűzés)
  -   1. sz. Intézkedés típus - Élethosszig tartó tanulással támogatható a társadalmi befogadás, a társadalmi kohézió, valamint a környezeti szempontból fenntartható és egészséges digitalizáció
  -   2. sz. Intézkedés típus –Az iskolai lemorzsolódás megelőzését és visszafordítását célzó képzési, mentori és tájékoztató programok közös fejlesztése
  -   3. Intézkedés típus – Szakképzési programok közös kidolgozása
 • 2.2. sz. célkitűzés: Kultúra és turizmus (4.6. egyedi célkitűzés)
  -   1. Intézkedés típus – Közös turisztikai termékek fejlesztése, közös termékmarketinggel
  -   2. sz. Intézkedés típus - Kulturális együttműködés
  -   3. sz. Intézkedés típus - Turisztikai és kulturális célú tájékoztató információk közös kezelése

3. prioritás: Határon átnyúló intézményi és civil együttműködés
Ez a prioritás Interreg- specifikus célkitűzésekel (ISC) foglalkozik.

 • 3.1. sz. célkitűzés: Együttműködésen alapuló harmónikus szomszédsági kapcsolatok (1. Interreg-specifikus célkitűzés)
  -   1. sz. Intézkedés típus - A kölcsönös bizalom építése, különösen az emberek közötti kapcsolatokat (P2P) erősítő fellépések előmozdításával
 • 3.2. sz. célkitűzés: Határátkelőhelyek működtetése (2. Interreg-specifikus célkitűzés)

Előfordulhat, hogy egyes prioritások, célkitűzések vagy intézkedés típusok nem érhetők el minden egyes  Pályázati Felhívásban.
A részletekről kérjük tájékozódjanak a közzétett Pályázati Felhívásokban.

Pénzügyi keret

A Program teljes Úniós támogatása (ERFA/ETE – Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) 63 550 000 Euró. Figyelembe véve a résztvevő országok nemzeti hozzájárulását (beleértve a project partnerek saját erejét is) az új Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Program teljes költségvetése 74 764 708 Euró.

Az aktuális pályázati felhíváshoz kapcsolódó Pénzügyi keretről és a részletes pénügyi allókációkkal kapcsolatos további részletekről az alábbi linken tájékozódhat >> itt 

Legfontosabb támogathatósági szabályok

A Program a potenciális pályázókkal kapcsolatban jogosultsági kritériumokat ír elő, amelyek a jogállásukra, földrajzi elhelyezkedésükre, valamint szakmai és pénzügyi hátterükre vonatkoznak. A pályázónak ugyanakkor mentesülnie kell minden kizáró  kritérium alól is. Végül, de nem utolsósorban a partnerségeknek is meg kell felelniük a releván előírásoknak. A pályázati felhívások minden esetben részletesen tartalmazzák a pályázókra és a támogatható tevékenységekre vonatkozó szabályokat.

Általános szabályok:

 • a támogatható pályázók köz- vagy magánjogi nonprofit szervezetek, amelyek közérdekű célokat szolgálnak (kivételt képez a kivételes jogállású, közérdekű portfólióval rendelkező állami tulajdonú társaság),

 • székhelyük vagy regionális/helyi fióktelepük a programterületen van (vagy megfelel az Útmutató 2.1. fejezetében leírt földrajzi elhelyezkedésre vonatkozó szabályoknak),

 • stabil és megfelelő szakmai és pénzügyi erőforrással rendelkeznek,

 • a pályázóknak a pályázat benyújtásának napjától visszaszámítva legalább egyéves működést kell igazolniuk;

 • a pályázók közvetlenül felelősök a javasolt projekttevékenységek előkészítéséért és irányításáért mind szakmai, mind pénzügyi szempontból, és nem járhatnak el közvetítőként;

 • a pályázóknak igazolniuk kell a pályázott célkitűzésen belüli szakmai tapasztalatukat, a kért támogatás mértékének megfelelően, és a releváns projektrész irányításához szükséges pénzügyi és adminisztratív kapacitásukat;

 • nem esnek a pályázati felhívásban felsorolt kizáró okok hatálya alá.

A pályázók támogathatóságára vonatkozó részletes információk az egyes pályázati felhívásokhoz tartozó pályázati útmutatóban találhatók.

A programirányítás struktúrája

A programot ún. osztott irányítással (“shared management”) kell végrehajtani, egyetlen irányító hatóság, egy igazoló hatóság és egy ellenőrző hatóság felelőssége mellett. A partnerországok egyetértési megállapodásban szabályozzák kapcsolataikat és felelősségi köreiket. A program irányítási struktúrája a következő:

 

Az Európai Bizottság (EB) biztosítja az IPA-pénzeszközöket (közösségi hozzájárulás) és megállapítja az IPA-szabályokat.

 

A Monitoring Bizottság (MB) felügyeli és nyomon követi a program végrehajtását és felel a projektek kiválasztásáért. Működését a bizottság működési szabályzata szabályozza, amely itt érhető el. A bizottságot Magyarország és Szerbia szavazati joggal rendelkező tagjai és megfigyelői alkotják. Az bizottság tagintézményeinek listáját a működési szabályzat tartalmazza. A bizottsággal kapcsolatos valamennyi dokumentum elérhető a honlap “Letöltések” menüpontjában, az “MB dokumentumok" kategória kiválasztásával, itt.

 

Az Irányító Hatóság (IH) Külgazdasági és Külügyminisztérium. Az IH teljes felelősséggel tartozik az Európai Bizottságnak a program irányításáért és végrehajtásáért, a KT közvetlen támogatásával azonban az IH delegálhat bizonyos feladatokat az SZPI-re, mint a KT-nek helyt adó intézményre.

 

Az Igazoló Hatóság (IgH) A könyvelési funkciót ellátó szervezet – az Igazoló Hatóság (IgH) a Magyar Államkincstár Európai Támogatások Főosztálya. Az IgH feladata a költségnyilatkozatok és a kifizetési kérelmek összeállítása és beküldése az Európai Bizottsághoz. The Hungarian State Treasury acts as the Certifying Authority.

 

Az Ellenőrző Hatóság (EH) szerepét a magyarországi Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) tölti be. Ez a szerv funkcionálisan független az Irányító Hatóságtól, valamint az Igazoló Hatóságtól, és az irányítási és ellenőrzési rendszer tényleges működésének hitelesítéséért felelős. Az EH munkáját az Auditorok csoportja támogatja.

 

A Közös Titkárság (KT):  támogatja a programszerveket – IH, IgH, EH, KMB és NH – saját feladataik ellátásában. A KT támogatja a potenciális pályázókat és a leszerződött projektek vezető kedvezményezettjeivel való rendszeres kapcsolattartás keretében támogatja a hatékony projektvégrehajtást a határ mindkét oldalán. A KT-nak az IH-val megkötött szerződés alapján a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft (SZPI) – mint helyt adó intézmény – ad helyt, és irodái Budapesten és Szegeden vannak.

 

A Közös Titkárság „Antenna” (KT Antenna) hozzájárul a KT-re átruházott feladatok végrehajtásához. A KT Antenna Szerbiában, Szabadkán van, biztosítva ezzel a Program földrajzilag kiegyensúlyozott végrehajtását a szerb programterület pályázói igényeinek kiszolgálásával. A Közös Titkársághoz hasonlóan az Antenna is elláthat programmenedzseri feladatokat.

 

A Nemzeti Hatóságok (NH) Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint a Szerb Köztársaság Kormányának Európai Integrációs Minisztériuma. A programban a NH-k képviselik a résztvevő országokat, vagyis Magyarországot és Szerbiát. Feladatuk – többek között – az irányítási rendszer kialakítása a kiadások nemzeti szinten való érvényesítéséhez, és a nemzeti társfinanszírozás biztosításához. A nemzeti hatóságok feladata ezen túlmenően a szabálytalanságra utaló gyanúk kivizsgálása, a szabálytalanságok bejelentése és kezelése, valamint szükség esetén a társfinanszírozási támogatások szabálytalanságból eredő visszakövetelésének kezelése is.

 

Az ellenőrző szervek (ESz)– melyeket az egyes partnerállamok hoznak létre – végzik az első szintű ellenőrzést. Az ellenőrző szervek feladata a területükhöz tartozó kedvezményezettek által benyújtott számlák és számviteli bizonylatok ellenőrzése., A projektek helyszínén győződnek meg továbbá a támogatásból finanszírozott eszközök leszállításáról és szolgáltatások teljesítéséről. Ellenőrzik a jelentett kiadások jogosságát, valamint a projektrészek megfelelőségét a vonatkozó uniós és nemzeti jogszabályoknak.

Egyéb összehangoló stratégiák és kezdeményezések

A hivatalos Interreg Program dokumentumainkban felsorolt prioritásokon, célokon és elveken kívül más kezdeményezéseket is támogatunk, amelyek illeszkednek programunkhoz.

Természet alapú megoldások  - Lehetőség a szokásaink megszakítására - a jövőnk átalakításának módja. A tájékoztató füzetet itt található:

Természet alapú megoldások - tájékoztató füzet

Új Európai Bauhaus – Pályázati útmutató az Új Európai Bauhaus kezdeményezéshez való csatlakozás lehetőségeiről:

Új Európai Bauhaus – Pályázati útmutató

Green Public Procurement Guidance Booklet for Project Partners - a guide to offer some advice on green procurements for project partners implementing CBC projects.

Green Public Procurement Guidebook