Kategóriák

document

A Program

Az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program az Európai Unió 2021–2027 időszakára vonatkozó pénzügyi keretrendszerének az Előcsatlakozási Támogatási Eszközbe (IPA) tartozó egyik kezdeményezése. A Program fő célja, hogy elősegítse és támogassa a harmónikus határon átnyúló fejlődést a régióban.

A programterület

A programterület az a földrajzi terület melyen jelen program általánosságban megvalósul. Ez a két ország következő NUTS III vagy azzal egyenértékű régióit foglalja magába:

Magyar vármegyék – Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád.

Szerb körzetek – Nyugat-bácskai, Észak-bácskai, Dél-bácskai, Észak-bánsági, Közép-bánsági, Dél-bánsági, Szerémség.

arrow-button

Prioritások és célkitűzések

A prioritások és a programcélok áttekintése és lebontása:

1. prioritás: Egy zöldebb régió

 • 1.1. sz. célkitűzés: Éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, kockázatmegelőzés (2.4. egyedi célkitűzés)
 • 1.2. sz. célkitűzés: Biológiai sokféleség és a szennyezés csökkentése (2.7. egyedi célkitűzés)

2. prioritás: Az emberi és kulturális értékek fejlesztése

 • 2.1. sz. célkitűzés: Oktatás és egész életen át tartó tanulás (4.2. egyedi célkitűzés)
 • 2.2. sz. célkitűzés: Kultúra és turizmus (4.6. egyedi célkitűzés)

3. prioritás: Határon átnyúló intézményi és civil együttműködés

 • 3.1. sz. célkitűzés: Együttműködésen alapuló harmónikus szomszédsági kapcsolatok (1. Interreg-specifikus célkitűzés)
 • 3.2. sz. célkitűzés: Határátkelőhelyek működtetése (2. Interreg-specifikus célkitűzés)
arrow-button

Pénzügyi keret

A Program teljes Úniós támogatása (ERFA/ETE – Előcsatlakozási Támogatási Eszköz) 63 550 000 Euró. Figyelembe véve a résztvevő országok nemzeti hozzájárulását (beleértve a project partnerek saját erejét is) az új Interreg VI-A IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködés Program teljes költségvetése 74 764 708 Euró.

arrow-button

Legfontosabb támogathatósági szabályok

Általános szabályok:

 • a támogatható pályázók köz- vagy magánjogi nonprofit szervezetek, amelyek közérdekű célokat szolgálnak,

 • székhelyük vagy regionális/helyi fióktelepük a programterületen van,

 • stabil és megfelelő szakmai és pénzügyi erőforrással rendelkeznek,

 • a pályázóknak a pályázat benyújtásának napjától visszaszámítva legalább egy éves működést kell igazolniuk;

 • a pályázók közvetlenül felelősök a javasolt projekttevékenységek előkészítéséért és irányításáért mind szakmai, mind pénzügyi szempontból, és nem járhatnak el közvetítőként;

 • a pályázóknak igazolniuk kell a pályázott célkitűzésen belüli szakmai tapasztalatukat, a kért támogatás mértékének megfelelően, és a releváns projektrész irányításához szükséges pénzügyi és adminisztratív kapacitásukat;

 • nem esnek a pályázati felhívásban felsorolt kizáró okok hatálya alá.
arrow-button
programms-image

Partnerkeresés