Poziv za podnošenje predloga projekata

Interreg VI-A IPA program Mađarska Srbija je objavio dokumentaciju i zvanično otvorio svoj 1. Javni poziv za podnošenje predloga projekata. Ovde možete da proverite koji su dostupni prioriteti i ciljevi Programa, da li vaša neprofitna organizacija spada u red prihvatljivih po pitanju sedišta i oblasti u kojima poslujete, kao i mnoge druge važne detalje.

Pregled uslova za konkurisanje

Rokovi, dostupni prioriteti i ciljevi, indikativni raspored dostupnih sredstava, proces prijavljivanja i drugi važni detalji… Program je objavio dokumentaciju i zvanično otvorio Prvi javni poziv za prikupljanje projektnih ideja. Apliciranje će biti moguće neposredno nakon održavanja Infodana, koji su zakazani od 16 - 19. maja 2023. O tačnom vremenu lansiranja Drugog javnog poziva, koji će obuhvatiti svu preostalu alokaciju sredstava, će odlučivati Nadzorni odbor programa. Procenjujemo da će to biti u drugoj polovini 2025. godine.

Javni poziv za prikupljanje predloga projekata FAQ

Javni poziv za prikupljanje predloga projekata

6. aprila 2023. godine je objavljena dokumentacija Prvog javnog poziva za prikupljanje predloga projekata Interreg IPA VI-A programa Mađarska - Srbija. Za više detalja molimo vas da pogledate verziju na engleskom jeziku, ovde >>>