Projekti

Pregled ugovorenih projekata za svaki od do sada dostupnih Poziva za podnošenje predloga projekata, u okviru Interreg VI-A IPA Mađarska - Srbija programa

Još nema ugovorenih projekata. Očekuje se da će prvi ugovori sa projektnim partnerima biti potpisani u Q1/2024, nakon što se završi proces prijave, selekcije i odlučivanja.