Kategorije

document

O programu

Interreg VI-A IPA Mađarska - Srbija je program koji se sprovodi u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), kroz finansijsku perspektivu Evropske unije za period 2021-2027. Osnovni cilj Programa je da podstakne harmoničan razvoj pograničnog regiona, putem pružanja finansijske podrške izvrsnim projektnim idejama neprofitnih organizacija sa teritorije obuhvaćene programom. Ovaj Program sufinansira Evropska unija.

Programska oblast

Programska oblast obuhvata sledeće regione NUTS III nivoa (ili ekvivalentne) u dve zemlje:

Mađarski okruzi– Bač – Kiškun, Čongrad – Čanad.

Srpski upravni okruzi - Zapadnobački, Severnobački, Južnobački, Severnobanatski, Srednjobanatski, Južnobanatski, Sremski.

arrow-button

Prioriteti i ciljevi

Pregled i podela prioriteta i programskih ciljeva

Prioritet 1: Zeleniji region

  • Cilj 1.1: Prilagođavanje klimatskim promenama, rizika (SC 2.4)
  • Cilj 1.2: Biodiverzitet i smanjeno zagađenje (SC 2.7)

Prioritet 2: Unapređenje ljudskih i kulturnih vrednosti

  • Cilj 2.1: Obrazovanje i celoživotno učenje (SC 4.2)
  • Cilj 2.2: Kultura i turizam (SC 4.6)

Prioritet 3: Prekogranična institucionalna i civilna saradnja

  • Cilj 3.1: Harmonični susedski odnosi kroz saradnju (ISO1)
  • Cilj 3.2: Upravljanje graničnim prelazima (ISO2)
arrow-button

Finansijski okvir

Ukupan doprinos EU Programu (ERDF/IPA-Instrument za pretpristupnu pomoć) je 63 550 000 evra. Uzimajući u obzir nacionalno sufinansiranje (uključujući i sopstveni doprinos projektnih partnera), ukupan budžet novog Interreg VI- IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija je 74 764 708 evra.

arrow-button

Glavna pravila za podobnost

Program propisuje set kriterijuma prihvatljivosti za potencijalne podnosioce predloga projekata u vezi sa pravnim statusom, geografskom lokacijom, profesionalnim i finansijskim kapacitetima. Istovremeno, aplikanti ne smeju da podležu nijednom od kriterijuma za isključenje. Na kraju, ali ne i najmanje važno, predloženo partnerstvo mora da ispuni odgovarajuće uslove. Svi pozivi za dostavljanje predloga projekata sadrže detaljno objašnjenje o prihvatljivosti potencijalnih aplikanata i njihovih projektnih aktivnosti.

arrow-button
programms-image

Pretraga partnera