Nazad

/

Vesti

Dopuna aplikacija prvog javnog poziva - rok za podnošenje: 11. Septembar 2023

Vesti

Počela je dopuna za aplikacije Prvog poziva za prikupljanje predloga projekata. Aplikanti imaju 10 dana da dopune svoje aplikacije, a rok za dostavu dopune putem INTERREG+ sistema je 11. septembar 2023.

Počela je dopuna za aplikacije Prvog poziva za prikupljanje predloga projekata INTERREG VI-A IPA programa Mađarska Srbija, koja se odnosi na projekte malog i srednjeg obima. Aplikanti koji nisu dostavili deo potrebnih dokumenata zahtevanih pravilima konkursa, ili koji nisu dostavili  administrativno ispravnu dokumentaciju, imaju priliku da to urade do 11. septembra 2023. godine.  Aplikanti koji treba da dopune aplikacije, dobili su obaveštenja putem e-pošte danas, 1. septembra 2023.  Podnošenje dopuna se vrši putem INTERREG+ sistema. Samo aplikanti koji su dobili e-mail obaveštenja treba da urade dopunu dokumentacije.

Važno je da napomenemo da u okviru INTERREG+ sistema dopunu šaljete odabirom opcije SUBMIT.