Nazad

/

Vesti

Objavljeni rezultati 1. Javnog poziva!

Vesti

Odbor za praćenje (MC) Interreg VI-A IPA programa Mađarska Srbija odobrio je listu projekata predloženih za ugovaranje, na svom 3. sastanku održanom 27. februara 2024. godine u Novom Sadu. 57 projekata je predloženo za ugovaranje, sa ukupnim iznosom alociranih IPA sredstava od preko 22,5 miliona evra.

Odbor za praćenje (MC) Interreg VI-A IPA programa Mađarska Srbija odobrio je listu projekata predloženih za ugovaranje, na svom 3. sastanku održanom 27. februara 2024. godine u Novom Sadu. Na osnovu ove odluke, Zajednički sekretarijat će tokom martameseca započeti sa pripremama zvaničnih pisma obaveštenja svim vodećim aplikantima koji su podneli svoje projekte u okviru 1. javnog poziva za podnošenje predloga projekata, sa daljim uputstvima.

Lista projekata predloženih za ugovaranje otkriva neke zanimljive statističke podatke:
Ukupno, od 141 pristigle prijave i 135 koji su prošli formalnu evaluaciju, 56* projekata je sada predloženo za ugovaranje!
Ovaj broj uključuje 25 malih (SSP) i 31* projekta srednjeg obima (RSP), sa sledećom distribucijom kroz dostupne programske ciljeve:
1.1 - Prilagođavanje klimatskim promenama, prevencija rizika – 11 projekata predloženo za ugovaranje (3 SSP, 8 RSP)
1.2 - Biodiverzitet i smanjeno zagađenje - 6 projekata predloženo za ugovaranje (4 SSP, 2 RSP)
2.1 - Obrazovanje i celoživotno učenje - 6 projekata predloženo za ugovaranje (3 SSP, 3 RSP)
2.2 - Kultura i turizam - 14* projekata predloženo za ugovaranje (2 SSP, 12* RSP)
3.1 - Harmonični susedski odnosi kroz saradnju - 19 projekata predloženo za ugovaranje (13 SPP, 6 RSP).

Ukupan iznos IPA sredstava obuhvaćenih predloženom listom za svih 56* projekata je nešto iznad 22,5 miliona evra, pri čemu će projekti malog obima biti u prilici da apsorbuju blizu 4 miliona, dok su projekti srednjeg obima stekli pravo na povlačenje nešto više od 18,5 miliona evra.

Molimo vas da pratite link kako biste proverili listu projekata predloženih za ugovaranje:
HUSRB VI-A 1stCall Results RSP SSP


Više informacija uskoro.

* Izmena, maj 2024: 1 projekat se povukao tokom procesa ugovaranja.