Nazad

/

Vesti

Završeno ocenjivanje kvaliteta projekata 1. Javnog poziva!

Vesti

Najnovija vest: Ocenjivanje kvaliteta projekata sa 1. Javnog poziva je završeno! Proces donošenja odluka je u toku. Obaveštenje vodećim aplikantima o konačnom ishodu 1. Javnog poziva, očekuje se u tokom marta 2024.

Naši asesori su završili svoj deo posla, Zajednički sekretarijat se temeljno bavio prikupljanjem i pripremom statističkih podataka o 1. Javnom pozivu za podnošenje predloga projekata. U skladu sa tačkom 12.3.2 Vodiča za aplikante (GfA), ZS priprema listu projekata preporučenih za finansiranje rangiranih prema osvojenim bodovima i listu projekata koje se ne preporučuju za finansiranje, te ih ustupa Nadzornom odboru, u cilju donošenja konačne odluke. Sastanak Nadzornog odbora je ovih dana u fazi pripreme, sa okvirnim datumom održavanja krajem februara 2024. godine. Obaveštenje vodećim aplikantima projekata koji su se kvalifikovali za kvalitativnu procenu očekuje se nakon što odluka Nadzornog odbora postane pravosnažna i nakon prihvatanja zapisnika sa sastanka Nadzornog odbora, tokom meseca marta 2024.

Ako su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa procesom evaluacije, konsultujte Vodič za aplikante dostupan na našoj internet stranici ili kontaktirajte Zajednički sekretarijat u pisanoj formi na info@hungary-serbia.eu
Hvala na saradnji.