Nazad

/

Vesti

Prvi uvid u podatke nedavno zatvorenog Javnog poziva!

Vesti

Faza prijavljivanja projektnih predloga u okviru 1. Javnog poziva Interreg VI-A IPA programa Mađarska Srbija - uspešno je završena! U predviđenom roku do 31. jula 2023. godine u 15:00 časova, zaprimili smo 145 aplikacija! U ovom članku objavljujemo prve statističke podatke ovog Javnog poziva.

Ovaj članak započnemo jednim velikim HVALA, svima koji su podneli svoje projektne predloge u okviru našeg 1. Javnog poziva!
 
Faza prijavljivanja projektnih predloga u okviru 1. javnog poziva Interreg VI-A IPA programa Mađarska Srbija, uspešno je završena! U predviđenom roku do 31. jula 2023. u 15.00 časova, naš Program je zaprimio 145 predloga projekata, razvrstanih u kategorije malih, srednjih i kategoriju projekata velike vrednosti, a koji su pokrili sledeće programske prioritete i ciljeve:

1. Zeleniji region
1.1 Prilagođavanje klimatskim promenama, prevencija rizika - zaprimljene 24 prijave
1.2 Biodiverzitet i smanjeno zagađenje - 12 prijava
2. Unapređenje ljudskih i kulturnih vrednosti
2.1 Obrazovanje i celoživotno učenje - 20 prijava
2.2 Kultura i turizam - 48 prijava
3. Prekogranična institucionalna i civilna saradnja
3.1 Harmonični susedski odnosi kroz saradnju - 41 prijava

Da se primetiti, da su neki od navedenih ciljeva privukli veliku pažnju aplikanata i rezultirali velikim brojem prijavljenih projekata u okviru tih ciljeva. Zato verujemo da ćemo ugovoriti mnogo sjajnih projekata kada dođemo do te faze implementacije Programa. Za sada, naš program se fokusira na formalnu i administrativnu evaluaciju primljenih predloga projekata. Osoblje za kontakt na projektima, može očekivati da će narednih nedelja, potencijalno, dobiti upite za administrativna pojašnjenja, uprkos avgustovskim odmorima. Navodeći dalje detalje o procesima koji slede, možemo reći da je okvirni period za završetak formalne/administrativne evaluacije određen za oktobar/novembar 2023. godine, nakon čega će uslediti kvalitativna evaluacija projekata i sastanak Odbora za praćenje (MC). Tek tada ćemo znati tačan spisak projekata predloženih za finansiranje, te objaviti listu ugovorenih projekata, nadamo se do kraja 2023. ili početkom 2024. godine.
 
Dodatni podaci o našem 1. Javnom pozivu:
Sa ponosom delimo informaciju da je ukupan broj projektnih partnera (tj. institucija) sa teritorije obuhvaćene Programom, koji su bili uključeni u pripremu i čiji podaci se nalaze u 145 projektnih predloga - 386! Da su ukupna tražena sredstva više nego dvostruka u odnosu na dostupnu alokaciju Evropske unije u ovom Pozivu, kao i da nazivi projekata upućuju na to da ćemo imati dinamične projekte sa velikim uticajem na harmoničan razvoj našeg prekograničnog regiona! Rekli bismo, ponovo :)

Dok mi nastavljamo sa evaluacijom, molimo Vas da zapratite naše stranice na društvenim mrežama.

Facebook
LinkedIn