Nazad

/

Vesti

Ažurirana dokumentacija 1. Javnog poziva! (13. jul 2023)

Vesti

Ažuriranja dokumentacije za 1. Javni poziv su dostupna od 13. jula 2023! Iako je priroda ažuriranja samo tehnička, pogledajte ovaj članak za više detalja.

Korigendum dokumenata za 1. Javni poziv za podnošenje predloga projekata je odobren od sgtrane Upravljačkog tela Programa, 13. jula 2023. godine.

Priroda ažuriranja je isključivo tehnička. U nastavku pogledajte listu izmena:

HUSRB VI-A 1st CfP Annex I - Declarations by the applicants
-    1.3 (Opšte odredbe) – Promenjene uloge institucija u vezi sa GDPR regulativom.
-    3 (Izjava o statusu PDV-a) – Dodat je podatak da PDV za koji se može vršiti povraćaj, nije prihvatljiv u slučaju da se projekat odnosi na državnu pomoć.

HUSRB VI-A 1st CfP Guidelines for applicants
-    11.3 (Odobrenje upravljanja podacima/Politika privatnosti) – Promenjene uloge institucija u vezi sa GDPR regulativom (isto kao u Aneksu I).

HUSRB VI-A 1st CfP Annex III - Eligibility of Expenditures
-    3.1 (Troškovi osoblja) – Sledeća rečenica se briše jer nije neophodno imati eksterno upravljanje projektom: „It means that the above flat rate percentages shall in every case cover both internal and external project management costs.“
-    3.1 (Troškovi osoblja) – Zahtevi navedeni u deklaraciji koja se podnosi za izveštavanje partnera su promenjeni, navodeći da partnerska organizacija mora da ima najmanje jednog zaposlenog.

Kompletan paket za apliciranje u ZIP formatu je takođe ažuriran.

 

Ako ste već u procesu kreiranja aplikacije, zamenite/ažurirajte svoj Aneks I. Od 13. jula 2023. ovi dokumenti se smatraju zvaničnim i jedino prihvatljivim u vašim prijavama.
Ažurirani dokumenti su dostupni na engleskoj verziji podstranice Preuzimanja, u članku 1ST CALL FOR PROPOSALS - THE APPLICATION PACKAGE